baza danych oracle

Oracle baza danych to zbiór danych traktowanych jako jednostka. Celem bazy danych jest przechowywanie i pobieranie powiązanych informacji. Serwer bazy danych jest kluczem do rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem informacją.
Ogólnie serwer niezawodnie zarządza dużą ilością danych w środowisku wielu użytkowników, dzięki czemu wielu użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp do tych samych danych. Wszystko to odbywa się przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.

Serwer bazy danych zapobiega również nieautoryzowanemu dostępowi i zapewnia wydajne rozwiązania odzyskiwania po awarii. Baza danych Oracle jest pierwszą bazą danych przeznaczoną do przetwarzania sieciowego w przedsiębiorstwach, najbardziej elastyczny i ekonomiczny sposób zarządzania informacjami i aplikacjami.
Dzięki tej architekturze każdy nowy system można szybko udostępnić z puli komponentów. Nie ma potrzeby stosowania obciążeń szczytowych, ponieważ w razie potrzeby pojemność można łatwo dodać lub ponownie przydzielić z pul zasobów.

Baza danych zawiera struktury logiczne i struktury fizyczne

Ponieważ fizyczne i logiczne struktury są oddzielne, fizyczne przechowywanie danych może być zarządzane bez wpływu na dostęp do logicznych struktur pamięci. Jest to nowa architektura informatyczna, która produkuje bardziej odporne i tańsze systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Dzięki komputerom gridowym, grupy niezależnych, modułowych komponentów sprzętowych i oprogramowania można łączyć na żądanie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom przedsiębiorstw.

laptop

Siatka komputerowa ma na celu rozwiązanie niektórych typowych problemów z IT przedsiębiorstwa: problem silosów aplikacji prowadzących do niedostatecznie wykorzystanych, dedykowanych zasobów sprzętowych, problem monolitycznych, nieporęcznych systemów, które są kosztowne w utrzymaniu i trudne do zmiany, a problem fragmentarycznych i rozproszonych informacji, których nie może w pełni wykorzystać przedsiębiorstwo jako całość.

W porównaniu do innych modeli komputerów, systemy informatyczne zaprojektowane i wdrożone w stylu gridowym zapewniają wyższą jakość usług, niższe koszty i większą elastyczność. Wyższa jakość usług wynika z braku pojedynczego punktu awarii, solidnej infrastruktury bezpieczeństwa i scentralizowanego zarządzania opartego na zasadach. Niższe koszty wynikają ze zwiększenia wykorzystania zasobów i znacznego ograniczenia kosztów zarządzania i utrzymania. Zamiast dedykować pakiet oprogramowania i sprzętu do określonego zadania, wszystkie zasoby są gromadzone i przydzielane na żądanie, eliminując w ten sposób niewykorzystaną pojemność i nadmiarowe możliwości.

Pozwala to również na użycie mniejszych pojedynczych komponentów sprzętowych, zmniejszając w ten sposób koszt każdego pojedynczego komponentu i zapewniając większą elastyczność w zakresie przydzielania zasobów zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Zasoby sieci infrastruktury obejmują zasoby sprzętowe, takie jak pamięć, procesory, pamięć i sieci, a także oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania tym sprzętem, takie jak bazy danych, zarządzanie pamięcią masową, zarządzanie systemem, serwery aplikacji i systemy operacyjne.

Wirtualizacja i udostępnianie zasobów infrastruktury oznacza łączenie zasobów i przydzielanie odpowiednich klientów w oparciu o polityki. Na przykład jedną z zasad może być poświęcenie wystarczającej mocy obliczeniowej serwerowi internetowemu, który zawsze może zapewnić sekundowy czas odpowiedzi. Zasada ta mogłaby zostać spełniona na różne sposoby przez oprogramowanie zabezpieczające w celu zrównoważenia wniosków wszystkich konsumentów.

baza danych

Traktowanie zasobów infrastruktury jako pojedynczej puli i przydzielanie tych zasobów na żądanie pozwala zaoszczędzić pieniądze, eliminując niewykorzystaną pojemność i nadmiarowe możliwości. Zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania redukuje koszty pracy i możliwość popełnienia błędu ludzkiego. Infrastruktura jest najbardziej znanym i łatwym do zrozumienia wymiarem przetwarzania sieciowego, ale te same pojęcia dotyczą aplikacji i informacji.

Zasoby aplikacji w sieci to kodowanie logiki biznesowej i przepływu procesów w oprogramowaniu aplikacyjnym. Mogą to być aplikacje pakowane lub niestandardowe aplikacje napisane w dowolnym języku programowania, odzwierciedlające dowolny poziom złożoności. Na przykład oprogramowanie, które przyjmuje zamówienie od klienta i wysyła potwierdzenie, proces, który drukuje listy płac, oraz logika, która kieruje konkretnym klientem do konkretnego agenta, to wszystkie zasoby aplikacji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here