zarządzanie bazą danych

System zarządzania bazami danych to oprogramowanie komputerowe, które umożliwia użytkownikom i aplikacjom przechowywanie, modyfikowanie i analizowanie bazy danych. Dzisiejsza technologia baz danych staje się coraz bardziej złożona i obsługuje wcześniej niewyobrażalne ilości danych – wszystkie napędzane wymaganiami dzisiejszej, stale działającej gospodarki.

To sprawia, że ​​większość organizacji poświęca trzy czwarte czasu na podtrzymywanie działalności, pozostawiając niewiele czasu na dostarczanie innowacji, które przyspieszają rozwój firmy. Warto jednak poświęcić mniej czasu na zarządzanie środowiskiem danych, a więcej na budowanie biznesu opartego na danych. Systemy zarządzania bazami danych pozwalają uprościć tę złożoną technologię i zapewnić optymalną wydajność bazy danych w szerokim zakresie zarówno lokalnych, jak i opartych na chmurze systemach.

bazy danych

Jeśli zdecydujemy się zaufać tym rozwiązaniom do zarządzania bazami danych, z pewnością zyskamy więcej czasu na rozwijanie naszego biznesu. Zarządzanie bazami danych odnosi się do działań podejmowanych przez firmę w celu manipulowania i kontrolowania danych w celu spełnienia niezbędnych warunków w całym cyklu życia danych. Zarządzanie bazą danych stało się ostatnimi czasy o wiele ważniejsze, niż wcześniej, ponieważ ilość danych biznesowych drastycznie wzrosła.

Szybki wzrost liczby danych stwarza wiele różnych negatywnych warunków, w tym słabą wydajność aplikacji i ryzyko braku zgodności – aby wymienić tylko kilka przykładów. Zarządzanie bazami danych obejmuje szereg proaktywnych technik, które pozwalają zapobiec szkodliwym skutkom szybkiego wzrostu danych. Zadaniem zarządzania bazami danych jest każde zadanie, które chroni dane organizacji, zapobiega ryzyku prawnemu i ryzyku niezgodności, a aplikacje oparte na danych działać mają najlepiej, jak to tylko możliwe.

Obejmuje to monitorowanie wydajności i dostrajanie, przechowywanie i planowanie pojemności, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, archiwizację danych, partycjonowanie danych, replikację, maskowanie i wycofywanie. Zarządzanie bazami danych nie ma tak naprawdę jednego celu. Istnieje ich wiele, w tym wydajność, optymalizacja pamięci masowej, bezpieczeństwo i prywatność. Kontrolując dane w całym cyklu życia, od stworzenia firmy aż do przejścia na emeryturę, organizacje mogą zapobiegać zdarzeniom, które obniżają wydajność i dochody oraz zwiększają integrację danych w celu zwiększenia inteligencji biznesowej.

Narzędzia do zarządzania bazami danych mogą zautomatyzować rutynowe zadania, dostarczać wysokiej jakości dane, standaryzować monitorowanie wydajności bazy danych, zwiększać dostępność danych i zwiększać elastyczność dzięki sprawdzonym rozwiązaniom. Rozwiązania do tworzenia baz danych umożliwiają wdrażanie spójnych, powtarzalnych procesów, aby nadążyć za tempem i zwiększyć swoją elastyczność oraz zminimalizować ryzyko związane z błędami, problemami z wydajnością, standardami kodowania, rozproszonymi zespołami i wieloma innymi.

Pozwalają na konsolidację i standaryzację monitorowania wydajności bazy danych w różnorodnych środowiskach wieloplatformowych, w tym SQL Server, Sybase, czy Oracle i innych – nawet przy użyciu narzędzi natywnych lub firm trzecich. Można dzięki nim zobaczyć pełny obraz swojego środowiska, dzięki czemu można współpracować między zespołami, aby znaleźć i rozwiązać problemy z wydajnością, zanim spowodują ryzyko dla bazy danych. Można tez uzyskać cenny wgląd we wszystkie obszary wokół zasobów bazy danych, analizy obciążenia i śledzenia zmian.

klawiatura

Większa jest dostępność danych dzięki wiodącej w branży replikacji baz danych. Te rozwiązania pomagają replikować dane tam, gdzie są najbardziej potrzebne – niezależnie od tego, czy chodzi o replikację produkcyjnej bazy danych w celu uzyskania wysokiej dostępności, czy też integrację danych z innymi bazami danych. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby pomóc programistom baz danych Oracle i MySQL przezwyciężyć największe przeszkody w pisaniu, testowaniu i zwalnianiu zmian w bazach danych w tempie wymaganym przez dzisiejsze firmy.

Zautomatyzowano testowanie, analizę i sprawdzanie kodów baz danych z poziomu istniejących narzędzi do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.
Uproszczono też przesył do chmury przy użyciu ekonomicznego rozwiązania do replikacji i migracji baz danych. Replikacja w czasie zbliżonym do rzeczywistego, która nie zakłóca pracy użytkownika końcowego, pozwala uzyskać wysoką dostępność i ciągłość działania. Dane są replikowane z jednego serwera bazy danych do innego, bez konieczności planowania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here