bazy danych, big data

Baza danych access pozwala łatwo tworzyć bazy danych do przechowywania i prezentacji danych w formularzach i raportach. Po uruchomieniu baza danych może być bardzo prosta i banalna, ale z biegiem czasu może stać się ważniejsza po dodaniu danych, funkcji, a nawet udostępnieniu jej innym. Osiąga własne życie, a ogólny projekt staje się krytyczny.

Jednym z najważniejszych projektów architektonicznych jest podział bazy danych na front-end i back-endową bazę danych. W ten sposób program Access umożliwia obsługę wielu użytkowników baz danych i znacznie upraszcza sposób ich rozbudowy w miarę upływu czasu.
Rozdzielenie aplikacji i baz danych pozwala na obsługę wielu użytkowników i aktualizację aplikacji bez wymazywania danych. Zakładając, że aplikacja nie zmienia się tak często, separacja ułatwia również tworzenie kopii zapasowych bazy danych, ponieważ tylko ona zmienia się każdego dnia.

baza danych

Rozproszony projekt bazy danych: Front-End / Back-End

Dzielenie bazy danych jest stosunkowo prostą koncepcją. Użytkownik przyjmuje istniejącą bazę danych Access MDB / ACCDB ze swoimi tabelami, zapytaniami, formularzami, raportami, makrami, modułami itd. I dzieli ją na dwie bazy danych:
Baza danych „Back-End” zawiera tylko tabele
Baza danych „Front-End” zawiera obiekty aplikacji (wszystko oprócz tabel) i łącza do tabel w bazie danych zaplecza

Ten projekt jest szczególnie przydatny w środowiskach wielu użytkowników, w których baza danych zaplecza jest przechowywana w sieci i zawiera udostępnione dane. Każdy użytkownik ma następnie kopię bazy danych na swoim pulpicie, wskazującą na wspólną bazę danych.

W środowiskach z wieloma użytkownikami zewnętrzna baza danych może również zawierać tabele prywatne dla użytkownika. Te lokalne tabele mogą przechowywać ustawienia użytkownika, wybory, tymczasowe lub pośrednie tabele do przetwarzania danych lub raportów. Powody, dla których należy podzielić bazę danych Microsoft Access. Oto niektóre z głównych powodów korzystania z architektury dzielonego bazy danych:

Obsługa wielu użytkowników

Każdy użytkownik ma aplikację i prywatne tabele w swojej kopii frontowej bazy danych. Udostępniają one wewnętrzną bazę danych bez wyłączania jej wyłącznie.
Dzięki tymczasowym tabelom dla każdego użytkownika w jego frontowej bazie danych unika się konfliktów i kolizji między wieloma jednoczesnymi użytkownikami.
Wdróż aktualizacje bez martwienia się o dane

Rozszerzenia aplikacji są uproszczone, ponieważ są wykonywane w frontowej bazie danych bez obawy o zmiany danych w wewnętrznej bazie danych. Uwalnianie nowych wersji i poprawianie błędów staje się znacznie łatwiejsze, ponieważ tylko część aplikacji musi zostać rozproszona, co automatycznie wykorzystuje aktualne dane. Oczywiście, jeśli zmodyfikujesz struktury tabel lub dodasz / usuniesz / zmienisz nazwy tabel, będziesz musiał zastosować te zmiany do wewnętrznej bazy danych.
Bez podziału na architekturę bazy danych podczas tworzenia nowej wersji należy zaktualizować bazę danych ORAZ dowolne dane zmienione przez użytkowników od czasu ostatniej kopii.

baza danych access

Zwiększ wydajność i zminimalizuj korupcję bazy danych

Wydajność może zostać znacznie zwiększona, a ruch w sieci zmniejszony, gdy użytkownik ma kopię front-endowej bazy danych zainstalowanej na swoim komputerze, zamiast uruchamiać ją z sieci za każdym razem, gdy z niej korzysta.
Bez dzielenia bazy danych wielu użytkowników korzystających z tej samej bazy danych w sieci zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia bazy danych. Rozproszony projekt bazy danych minimalizuje ten problem i zapobiega korupcji kodu z powodu uszkodzenia danych.

Uprość administrację i konserwację systemu

Ponieważ dane są przechowywane centralnie i mogą być archiwizowane i kompaktowe, administrowanie bazami danych jest uproszczone. Pojedyncza baza danych aplikacji typu front-end jest kopiowana na komputer każdego użytkownika, ale nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej.

Skalowalność

Rozdzielona architektura bazy danych umożliwia rozszerzenie rozmiaru bazy danych poza ograniczenie dostępu do 2 GB, ponieważ w razie potrzeby front-endowa baza danych może łączyć się z wieloma wewnętrznymi bazami danych.
Ustawia to również etap migracji do SQL Server. Jeśli aplikacja ewoluuje, aby móc korzystać z funkcji SQL Server, nadal można korzystać z front-endowej bazy danych i łącza do danych przechowywanych w SQL Server. Baza danych zadań jest zaprojektowana z tabelami, zapytaniami, formularzami i raportami. Baza danych zawiera trzy tabele Kontakty i zadania (wersja 2007 ma również filtry).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here