narzędzia marketingu

Marketing jest niezbędnym elementem działania każdej firmy

Tylko odpowiednie wykorzystanie narzędzi marketingu umożliwi przedsiębiorstwu znalezienie większej liczby potencjalnych konsumentów, zdobycie ich zaufania, lojalności i zatrzymanie ich dłużej przy produktach i firmie. Im bardziej klient jest zadowolony z produktów lub usług, które zaoferowała mu firma i które zakupił, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną z firmą przez dłuższy okres czasu.
Ponieważ nie ma sensu zmieniać produktów, które są dobre jakości i z których zakupu klient jest zadowolony.Jednak zanim to nastąpi trzeba będzie poinformować ich o produktach lub usługach, przekonać ich do tego, że posiadanie dóbr jakie oferuje przedsiębiorstwo przyniesie im same korzyści. Do tego potrzebne będą odpowiednie narzędzia marketingu.

Na samym początku planowania kampanii marketingowej trzeba będzie zdefiniować cele według zasady smart. Cele te muszą być jasno określone, możliwe do zmierzenia wyników, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Dokładne określenie celów i efektów jakie chcemy osiągnąć pozwoli na lepsze przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu, kontrolowania i monitorowania całego procesu i poszczególnych etapów.Trzeba będzie oprócz tego poznać również rynek i konsumentów oraz zbadać to, jakie mają preferencje, czego potrzebują, czym się charakteryzują i podzielić ich na segmenty, czyli na jednorodne grypy o podobnych właściwościach.

narzędzia marketingu, strategia

Zbadanie i analiza rynku oraz konsumentów jest najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia. Trzeba sprawdzić do kogo dany produkt powinniśmy przeznaczyć, sprawdzić jakie najlepsze metody promocji będą odpowiednie i adekwatne do danej grupy. Odpowiednie dobranie środków przekazu promocyjnego pozwoli na dotarcie do większej grupy odbiorców i zdobycie ich zaufania oraz przekonanie ich do zakupu danego produktu lub skorzystania z danej usługi. Dopiero po poznaniu profilu konsumentów można będzie skonstruować odpowiednie metody działania. Ważną kwestią tutaj są właśnie instrumenty marketingu, które służą do odpowiedniego przygotowania procesu marketingowego.

Marketing to wszystkie działania takie jak na przykład kontrola, organizowanie, dystrybucja wszystkich produktów i usług w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów, również z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Elementy marketingu mix można podzielić na cztery najważniejsze i trzy dodane. Pierwszym narzędziem będzie produkt, ponieważ bez produktu nie ma mowy o żadnych działaniach marketingowych. Produkt czy usługa podlegają wymianie za określoną kwotę pieniężną. Produkt musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. Klienci często zwracają uwagę na opakowanie czy skład produktu. Dlatego im większa jakość, tym większa szansa na zakup przez klienta.

Produkt dzieli się na kilka rodzajów, mamy produkt rzeczywisty, czyli to jakie podstawowe potrzeby spełnia dany produkt. Może to być potrzeba jedzenia, potrzeba spania, potrzeba nauki, potrzeba przemieszczania się, potrzeba bezpieczeństwa i tak dalej. Mamy też produkt dodany, czyli są dodatkowe korzyści z posiadania danego produktu poza tymi podstawowymi. Drugim z elementów marketingu mix jest cena czyli ustalona na podstawie kosztu wytworzenia oraz innych równie ważnych czynników wartość produktu, którą konsument musi zapłacić, by dany produkt zakupić. Cena ustalana jest także na podstawie popytu i podaży.

sukces w biznesie

Kolejnym z elementów narzędzi marketingowych jest promocja czyli poinformowanie konsumentów o danym produkcie i zachęcanie do jego zakupu. Bez tego elementu nie można spodziewać się, że konsument sam znajdzie i zakupi produkt. Trzeba go do tego zachęcić, używając różnych narzędzi promocji jak na przykład reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations i marketing bezpośredni. Niektóre źródła jako element promocji podają również merchandising. Kolejnym narzędziem jest dystrybucja, która oddziałuje na rynek.

Dotyczy to całego procesu przemieszczania się dóbr produkcyjnych od miejsca w którym produkt został wyprodukowany do ostatecznego miejsca jego przeznaczenia, czyli do konsumenta. Dodatkowymi trzema elementami marketingu oraz jego narzędzi jest także proces, czyli wszystkie działania od etapu gdy klient zaczyna interesować się produktem po ostateczny etap, czyli jego zakup. Kolejnym są ludzie, czyli wszystkie osoby, które mają do czynienia z klientem i mogą wpływać na jego decyzje zakupowe. Trzecim jest świadectwo sprzedaży, czyli elementy, które tworzą pewną ocenę firmy w naszej głowie. Na przykład może tutaj chodzić o urządzenie lokalu, ubiór pracowników, porządek w miejscu sprzedaży i na zewnątrz.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here