rodzaje baz danych

W zależności od wymagań użytkowania, na rynku dostępne są różne rodzaje baz danych. Pierwszy to scentralizowana baza danych, gdzie informacje (dane) są przechowywane w scentralizowanej lokalizacji, a użytkownicy z różnych lokalizacji mają dostęp do tych danych. Ten typ bazy danych zawiera procedury aplikacji, które pomagają użytkownikom uzyskać dostęp do danych nawet ze zdalnej lokalizacji.

Do weryfikacji i weryfikacji użytkowników końcowych stosowane są różne rodzaje procedur uwierzytelniania, podobnie numer rejestracyjny zapewniany jest przez procedury aplikacji, które przechowują dane i zapisują wykorzystanie danych. Drugi rodzaj, to dystrybuowana baza danych. Korzysta ona ze wspólnej bazy danych, a także z informacji przechwyconych przez komputery lokalne.

Rodzaje baz danych

Dane nie są skupione w jednym miejscu i są dystrybuowane w różnych miejscach organizacji. Te strony są ze sobą połączone za pomocą łączy komunikacyjnych, które ułatwiają im łatwy dostęp do rozproszonych danych. Następny rodzaj to personalna baza danych. Tutaj dane są gromadzone i przechowywane na komputerach osobistych, które są małe i łatwe w zarządzaniu. Dane są zwykle używane przez ten sam dział organizacji i są dostępne dla niewielkiej grupy osób. Kolejny rodzaj to baza danych użytkowników.

bazy danych

Użytkownik końcowy zwykle nie jest zaniepokojony transakcjami lub operacjami wykonywanymi na różnych poziomach i zna tylko produkt, który może być oprogramowaniem lub aplikacją. Dlatego jest to wspólna baza danych zaprojektowana specjalnie dla użytkownika końcowego. Podsumowanie wszystkich informacji jest gromadzone w tej bazie danych. Piąty rodzaj to baza komercyjna. Są to płatne wersje ogromnych baz danych zaprojektowanych specjalnie dla użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do informacji w celu uzyskania pomocy.

Te bazy danych są specyficzne dla poszczególnych podmiotów. Dostęp do takich baz danych zapewniany jest za pośrednictwem łączy komercyjnych. Jeszcze innym rodzajem baz danych jest baza danych NoSQL. Jest ona używana w przypadku dużych zestawów rozproszonych danych. Istnieją pewne problemy z wydajnością danych, które są skutecznie obsługiwane przez relacyjne bazy danych, ale tego rodzaju problemy są łatwo rozwiązywane przez bazy danych NoSQL.

Analiza bardzo dużych niestrukturalnych danych, które mogą być przechowywane na wielu wirtualnych serwerach w chmurze, jest bardzo skuteczna. Siódmy rodzaj to baza danych operacyjnych. Informacje związane z działalnością przedsiębiorstwa są przechowywane w tej bazie danych. Funkcjonalne linie, takie jak marketing, relacje z pracownikami, obsługa klienta itp., wymagają takich właśnie baz danych. Ósmy rodzaj to relacyjne bazy danych. Te bazy danych są podzielone na kategorie według zestawu tabel, w których dane pasują do wcześniej zdefiniowanej kategorii.

Tabela składa się z wierszy i kolumn, w których kolumna ma pozycję dla danych dla określonej kategorii, a wiersze zawierają instancję dla danych zdefiniowanych zgodnie z kategorią. SQL to standardowy interfejs użytkownika i aplikacji dla relacyjnej bazy danych. Dobrze znaną bazą danych jest popularna chmura. Obecnie dane są zapisywane w chmurach, zwanych również wirtualnymi, w chmurze hybrydowej, publicznej lub prywatnej.

Baza danych w chmurze to baza danych, która została zoptymalizowana lub zbudowana dla zwirtualizowanego środowiska. Istnieją różne zalety bazy danych w chmurze, między innymi, możliwość płacenia za pojemność pamięci masowej i przepustowość dla poszczególnych użytkowników, a także zapewnienie skalowalności na żądanie wraz z wysoką dostępnością. Dziesiątym rodzajem jest baza danych zorientowana na obiekt. Obiektowa baza danych to zbiór obiektowego programowania i relacyjnej bazy danych.

informatyk

Istnieją różne elementy, które są tworzone przy użyciu obiektowych języków programowania, takich jak C ++, Java, które mogą być przechowywane w relacyjnych bazach danych, ale zorientowane obiektowo bazy danych są dobrze dostosowane do tych elementów. Obiektowa baza danych jest zorganizowana wokół obiektów, a nie działań, a dane – zamiast logiki.

Na przykład, rekord multimedialny w relacyjnej bazie danych może być definiowalnym obiektem danych, w przeciwieństwie do wartości alfanumerycznej. Ostatnim rodzajem baz danych są wykresowe bazy danych. Wykres jest zbiorem węzłów i krawędzi, gdzie każdy węzeł służy do reprezentowania obiektu, a każda krawędź opisuje relację między jednostkami. Baza danych zorientowana na wykresy jest rodzajem bazy danych NoSQL, która wykorzystuje teorię grafów do przechowywania, mapowania i wysyłania zapytań.

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here