excel

Czasami musimy przechować i prześledzić pewne informacje. Dobrym do tego miejscem na jest baza danych Excel. Niezależnie od tego, czy jest to osobista lista numerów telefonów, lista kontaktów dla członków organizacji lub zespołu, czy też lista monet, kart lub książek, plik bazy danych Excel ułatwia nam wprowadzanie, przechowywanie i wyszukiwanie określonych informacji.

Microsoft Excel ma wbudowane narzędzia, które pomogą Ci śledzić dane i znajdować określone informacje, kiedy tylko chcesz. Z setkami kolumn i tysiącami wierszy, arkusz kalkulacyjny Excel może pomieścić ogromną ilość danych. Podstawowym formatem przechowywania danych w bazie danych Excel jest tabela. Po utworzeniu tabeli narzędzia danych programu Excel mogą być używane do wyszukiwania, sortowania i filtrowania rekordów w bazie danych w celu znalezienia konkretnych informacji.

Podczas wprowadzania danych ważne jest, aby upewnić się, że są one wprowadzane poprawnie. Upewnij się też, że nie zostawiasz pustych komórek. Błędy danych, spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych, są źródłem wielu problemów związanych z zarządzaniem danymi.

word excel

Jeśli dane zostaną wprowadzone poprawnie na początku, program z większym prawdopodobieństwem pokaże żądane wyniki.
Każdy pojedynczy wiersz danych w bazie danych jest znany jako rekord. Wprowadzając zapisy, pamiętaj o tym, by nie zostawiać pustych wierszy w tworzonej tabeli. Obejmuje to niepozostawianie pustego wiersza między nagłówkami kolumn i pierwszym wierszem danych. Rekord może zawierać dane dotyczące tylko jednego, konkretnego przedmiotu.

Rekord musi również zawierać wszystkie dane w bazie danych dotyczące tego przedmiotu. Nie może być informacji o przedmiocie w więcej niż jednym wierszu.
Podczas gdy wiersze w bazie danych programu Excel są określane jako rekordy, kolumny są określane jako pola. Każda kolumna wymaga nagłówka w celu zidentyfikowania zawartych w niej danych. Te nagłówki są nazywane nazwami pól. Nazwy pól są używane w celu zapewnienia, że ​​dane dla każdego rekordu są wprowadzane w tej samej kolejności.

Upewnij się, że wszystkie dane w kolumnie są wprowadzane w tym samym formacie. Jeśli zaczniesz wprowadzać liczby jako cyfry (np. 10 lub 20), kontynuuj w ten sam sposób. Nie zmieniaj tego w połowie drogi i nie zaczynaj wprowadzać liczb jako słowa (np. dziesięć lub dwadzieścia). Bądź konsekwentny. Nie pozostawiaj pustych kolumn w tabeli.
Po utworzeniu bazy danych możesz użyć narzędzi znajdujących się pod strzałkami rozwijanymi obok nazwy każdego pola do sortowania lub filtrowania danych. Funkcje bazy danych bywają niezwykle przydatne. Każda funkcja bazy danych, funkcja D, oblicza odpowiednią funkcję w podzbiorze zakresu komórek uważanego za tabelę bazy danych.

Funkcje bazy danych przyjmują trzy argumenty:
Database_arr jest zakresem, wbudowaną tablicą lub tablicą generowaną przez wyrażenie tablicowe, które ma strukturę taką, że każdy wiersz po wierszu 1 jest rekordem bazy danych, a każda kolumna jest polem bazy danych. Wiersz 1 zawiera etykiety dla każdego pola.
Field_str | num wskazuje, która kolumna (pole) zawiera wartości do uśrednienia. Może to być wyrażone jako nazwa pola (ciąg tekstowy) lub numer kolumny, gdzie kolumna po lewej stronie będzie reprezentowana jako 1.
Criteria_arr to zakres, wbudowana tablica lub tablica generowana przez wyrażenie tablicowe, które ma taką strukturę, że pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, do których zostanie zastosowane kryterium (kryteria), a kolejne wiersze zawierają test warunkowy.

baza danych excel

Pierwszy wiersz w kryteriach określa nazwy pól. Każdy inny wiersz w kryteriach reprezentuje filtr, który jest zestawem ograniczeń dla odpowiednich pól. Ograniczenia są opisane za pomocą notacji Query-by-Example i mogą zawierać wartość do dopasowania lub operator porównania, a następnie wartość porównania. Pusta komórka oznacza brak ograniczeń w odpowiednim polu.

Filtr pasuje do wiersza bazy danych, jeśli wszystkie ograniczenia filtru (ograniczenia w wierszu filtru) są spełnione. Wiersz bazy danych (rekord) spełnia kryteria wtedy i tylko wtedy, gdy pasuje do niego co najmniej jeden filtr. Nazwa pola może pojawiać się więcej niż jeden raz w zakresie kryteriów, aby umożliwić jednoczesne stosowanie wielu ograniczeń.
DGET to jedyna funkcja bazy danych, która nie agreguje wartości. DGET zwraca wartość pola określonego w drugim argumencie (podobnie jak VLOOKUP) tylko wtedy, gdy dokładnie jeden rekord odpowiada kryteriom; w przeciwnym razie zwraca błąd wskazujący brak zgodności lub wiele dopasowań.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here