Kancelarie notarialne

Czynności wykonywane przez notariuszy w kancelariach notarialnych są określone przez prawo o notariacie. Każdy notariusz zobowiązany jest działać zgodnie z tymi przepisami.

Czynności notarialne

Zgodnie z obowiązującym prawem, notariusz jest powołany, aby wykonywać czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną. Asesor notarialny może także dokonywać takich czynności, jeśli jest zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne powinny być dokonywane w języku polskim, jednak na żądanie strony można wykonać czynności w języku obcym. Notariusz w tym przypadku korzysta z pomocy tłumaczy przysięgłych lub wykorzystuje własną znajomość języka obcego. Dokumenty musza być sporządzone przejrzyście i zrozumiale. Notariusz ma obowiązek udzielić stronom wszelkich wyjaśnień, które dotyczą danej sprawy.

Prowadzenie kancelarii

Kancelaria notarialna może być prowadzona tylko przez jednego notariusza. Jeśli chodzi o kilku notariuszy – prowadzą oni jedną kancelarię w formie spółki partnerskiej lub cywilnej. Każdy z nich odpowiada jednak we własnym imieniu za czynności przez siebie wykonane. Czynność notarialna może być wykonana przez notariusza w kancelarii notarialnej lub w innym miejscu, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności i charakter czynności.

Nazwa kancelarii notarialnej

Jeśli chodzi o nazwę kancelarii, obejmuje ona imię lub imiona i nazwisko notariusza. Kancelaria notarialna prowadzona w formie spółki przez kilku notariuszy, powinna to uwidocznić w nazwie. Ważne, aby uwidocznić nazwę na tablicy przed wejściem do budynku, w którym działa kancelaria. We wnętrzu tego budynku, przed wejściem do biura, także należy umieścić tablicę wraz z godzinami przyjęć interesantów i przeznaczeniem określonych pomieszczeń. Ponadto, w lokalu kancelarii notarialnej wymagane jest umieszczenie wizerunku orła – godła Rzeczpospolitej Polskiej.

Podsumowując, nazwa kancelarii tego typu obejmuje imiona i nazwiska wspólników, lub jednej osoby prowadzącej działalność. Należy ściśle przestrzegać tych zasad. Prowadzenie własnej kancelarii wiąże się z obowiązkami, przestrzeganiem przepisów i działaniem dla dobra klienta. Prawo o notariacie przybliża te czynności i odnosi się do zadań, które wykonują kancelarie notarialne. Notariusz powinien odbywać dodatkowe szkolenia, które pozwolą być na bieżąco z przepisami prawa.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here