spółka cywilna

Spółka cywilna jest to jeden z najprostszych sposobów prowadzenia firmy wraz z współpracownikiem. Koszty założenia takich działalności są bardzo niskie, a księgowość w dużym stopniu uproszczona. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami, które musisz wiedzieć przed założeniem spółki cywilnej. 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/spolka-cywilna/

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Spółka cywilna w rozumieniu prawnym nie jest ,,spółką”. Oznacza to, że w stosunku do kontrahentów oraz klientów, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Właśnie z tego powodu podmiotem wszystkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Spółka cywilna jest wspólnotą grupy podmiotów. Mogą być to osoby fizyczne, kilka osób prawnych, bądź połączenie obydwu tych grup.

Spółka cywilna – skrót oraz nazwa

W spółce cywilnej, wówczas gdy wspólnikami są osoby fizyczne, nazwa spółki powinna zawierać przynajmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Dodatkowo do nazwisk i imion będzie trzeba dodać nazwę „spółka cywilna”, bądź skrót s.c.

Spółka cywilna- jaka umowa?

Pierwszym krokiem, przy zakładaniu spółki jest to, że przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. W tym wypadku nie muszą oni udawać się do notariusza. Wystarczy, że spiszą ją sami. Umowie spółki musi być wskazane wyłącznie miejsca działania. Osiągnięcie celu powoduje wygaśnięcie spółki, ponieważ umowa została wykonana. Jest to jedna z podstawowych różnic między spółką cywilną, a spółkami prawa handlowego.

W umowie spółki cywilnej, powinny znajdować się informacje takie jak:

• informacja o wspólnikach 

• data i miejsce zawarcia umowy 

• nazwa i lokalizacja siedziby 

• okres funkcjonowania spółki 

• obszar działalności gospodarczej spółki 

• cel gospodarczy 

• sposób osiągnięcia celu 

• zakres działalności według PKD 

• informacje o wielkości wkładów 

• postanowienie dotyczące zmiany treści umowy 

• kwestie podziału zysków i udziału w stratach 

• informacje o wpływie tak prowadzących sprawy spółki 

• informacje o reprezentanta i sposobie reprezentacji spółki 

• postanowienia dotyczące wypowiedzenia, a także rozwiązania umowy

Spółka cywilna – jak ją zarejestrować?

Takiego powodu, że spółka nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy wymagany jest przez wszystkich jej wspólników. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej przeciwnego a także w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność muszę założyć natomiast jej wspólnicy. Jeżeli wspólnikami są osoby fizyczne oraz nie są jeszcze przedsiębiorcami, to muszę zarejestrować się w CEIDG. Spólnik jest zobowiązany otrzymać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki. Kolejnymi czynnościami, do wykonania podczas zakładanie spółki jest zgłoszenie jej do głównego Urzędu Statystycznego i uzyskanie REGONU spółki. Po tym następuje zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP-u spółki. Aktualizacja wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez wspólników będących osobami fizycznymi jest już ostatnim punktem na tej liście.

Zobacz też: http://www.nawww.pl/zamowienie-publiczne/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here