Akty notarialne są gwarancją bezpieczeństwa obrotu prawnego

W 1991 roku weszła w życie ustawa – Prawo o notariacie, która wyodrębniła instytucjonalnie oraz organizacyjnie polski notariat w zakresie wykonywania funkcji publicznych państwa. W związku z tym nasuwa się wniosek, że notariusze zapewniają bezpieczeństwo obrotu prawnego w rozwijającej się gospodarce rynkowej w naszym kraju. Wiele umów w Polsce, aby były ważne muszą być zawarte w formie aktów notarialnych. Biorąc pod uwagę treść i przedmiot regulacji, akty notarialne mogą być dwojakiego rodzaju. Niektóre dotyczą czynności prawnych, a inne czynności i zdarzeń, które nie są czynnościami prawnymi, ale wywołują skutki prawne. Prawo precyzyjne podaje, które czynności i zdarzenia muszą być zawarte w tej szczególnej formie.

Akty notarialne stanowią gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego

Nad wieloma umowami ciąży obowiązek zawarcia ich w formie aktu notarialnego. W sytuacji, gdy obowiązek ten zostanie zaniechany – umowa jest nieważna z mocy prawa. Nadanie dokumentowi notarialnemu mocy dowodowej jest związane głównie z zapewnieniem przez notariat funkcji zapobiegawczej (zabezpieczenie obrotu prawnego i przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom na tle dokonanej czynności notarialnej).

Należy podkreślić, że notariusze (pomimo wyróżnienia ze struktur państwowych) nie są zupełnie niezależni od państwa. Z jednej strony notariuszom nadano statusu niezależnej organizacji pozarządowej funkcjonującej poza strukturami państwowymi oraz samorządowymi państwa, ale wyposażono ich w ustawowe (a nie dowolne) uprawnienia związane z realizacją funkcji wewnętrznych państwa.

Notariusz – zawód zaufania publicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, notariusz wykonuje czynności, które państwo uważa za swoją działalność. Zawód ten jest uznawany za zawód zaufania publicznego.

Notariusz wykonując swoją pracę jest gwarancją tego, że złożone oświadczenie woli zostało złożone dobrowolnie i że posiada ono pewną treść. Wszystko to zapisane jest w akcie notarialnym. Wiele umów w Polsce musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby mogła być ważna. Dotyczy to wiele sfer życia codziennego człowieka. Chodzi np. o umowę sprzedaży nieruchomości, umowę spółki komandytowej i wiele innych. Notariusz jest więc osobą, która stoi na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego. Akty notarialne mają wiążącą moc, jeżeli strony złożyły zgodne i nieprzymuszone oświadczenie woli.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here